September 3, 2021

Seaside Festival u.a. mit Patent Ochsner, Hecht, Gentleman, Max Giesinger, Open Season, Halunke etc.

Freitag, 3. September 2021

Patent Ochsner

Hecht

Gentleman

Max Giesinger

Open Season

Halunke

Lokation: Bucht Spiez

Ort: Spiez

Start: 12:00

Ende: 23:30

Webseite: https://seasidefestival.ch

BeO-Verkehr

07 Jun 2023

13:05

00:27

Nachtsendung: Informationen und Geschichten aus dem Kanton Bern

07 Jun 2023

03:08

44:53

BeO-News

07 Jun 2023

14:00

02:19

BeO-Wetter

07 Jun 2023

14:03

00:52