August 13, 2022

Gstaad Menuhin Festival & Academy – Breakin‘ Mozart – Klassik meets Breakdance Christoph Hagel & DDC

Lokation: Festival-Zelt Gstaad

PLZ: 3780

Ort: Gstaad

Start: 19:30

Webseite: https://www.gstaadmenuhinfestival.ch/de/programm-and-tickets/konzerte-2022/13-08-2022-today-s-music

BeO-Verkehr

29 Jan 2023

18:59

00:30

Strubelimutz

29 Jan 2023

08:30

20:22

BeO-News

29 Jan 2023

18:00

03:48

KiBeO

29 Jan 2023

09:00

59:19

BeO-Wetter

29 Jan 2023

18:29

01:17